Samtykkeerklæring for brug af Okayfood

Velkommen til Okayfood. 

Okayfood gør det let og sikkert for dig at dele information om dine madallergier og kostpræferencer, når du f.eks. deltager i arrangementer på f.eks. hoteller, restauranter, catering, kantiner, eventvirksomheder, måltidsleverandører o.l. 

Før du kan få adgang til at bruge Okayfood skal du give dit udtrykkelige samtykke til, at vi må registrere og anvende den data, som bliver ført ind i systemet. Samtidig erklærer du også, at du har forstået, at formålet med Okayfood’en er at gøre det let og sikkert for dig at dele information om dine kostpræferencer og madallergier, som jvf. EU’s persondataforordning er at betragte som personfølsom data. Det gør du ved at acceptere nedestående samtykkeerklæring. Vi opfordrer dig til at udskrive eller gemme denne samtykkeerklæring. Du skal være særligt opmærksom på det samtykke, du giver vedrørende behandling og deling af persondata under afsnit 2 og 3.  

Vær også opmærksom på, at et manglende samtykke gør, at du ikke kan anvende Okayfood. 

Okayfood lever selvfølgelig op til kravene i EU’s persondataforordning. Vi hverken sælger eller deler dine oplysninger med andre uden, at du er fuldt informeret og har givet dit udtrykkelige samtykke. 

 1. Om Okayfood 

Generelt om Okayfood

 1. Okayfood er en internetbaseret digital service, der gør det let at informere andre, hvis du har kostpræferencer eller madallergi. F.eks. hvis du har en fødevareallergi, er diabetiker, har cøliaki, er laktoseintolerant, ikke tåler gluten, er vegetar/veganer, ikke spiser svinekød o.a. 
 2. Til det formål har vi udviklet Okayfood systemet, som består af en app, et online tilmeldingssystem og et admin-system til professionelle madleverandører. De tre produkter er integreret i hinanden, så private og professionelle brugere af Okayfood’s produkter nemt, hurtigt og trygt kan dele information om særlige madbehov. 
 3. Oprettelse af profil i Okayfood giver dig mulighed for følgende: 
 • at oprette en personlig kostprofil
 • at oprette yderligere noter til kostprofilen 
 • at dele din kostprofil og dine noter med de personer/virksomheder/organisationer/

institutioner og foreninger, som du ønsker skal have adgang til dine oplysninger. 

Hvem har ansvaret for Okayfood?

 1. Okayfood stilles til rådighed af Okayfood Aps. Vi har selv kostpræferencer og alvorlig fødevareallergi tæt inde på livet og kender derfor til, hvor besværligt det kan være at leve med i hverdagen.  Har du spørgsmål, kommentarer eller feedback, er du altid velkommen til at kontakte os på: 

Okayfood Aps

Vesterbrogade 26 

1620 København V

CVR-nummer: 40748792

Data ansvarlig: 

Michael Lykke 

kontakt@okayfoodapp.com 

Tlf. 2096019

Generelt om brug af Okayfood

 1. Din Okayfood-kostprofil er personlig og må kun anvendes af dig.
 2. Det er dit eget ansvar at sikre, at du ikke deler dine log in-oplysninger med uvedkommende – f.eks. ved at udveksle brugernavn og passwords med andre. 

Hold dig orienteret om vores betingelser

 1. Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om de til enhver tid gældende brugerbetingelser, som altid kan findes i Okayfood. Din anvendelse af Okayfood er underlagt den til enhver tid gældende brugerbetingelser. Okayfood Holding Aps kan til enhver tid ændre betingelserne uden varsel. Ændringer i betingelserne eller tekniske ændringer, som indebærer væsentlige indskrænkninger i Okayfood, vil dog kun ske med et forudgående varsel på en måned gennem annoncering via Okayfood. Ændringer i betingelserne vil aldrig kunne indebære deling af dine data uden dit udtrykkelige, konkrete og specifikke samtykke. 
 1. Om data?

Oplysninger, der er obligatoriske at afgive for at kunne anvende Okayfood

2.1. Du opretter en brugerprofil i Okayfood ved at oplyse dit navn og dine e-mail-oplysninger. Hvis du ikke ønsker at oprette dig ved navn og e-mail, kan du ikke anvende Okayfood. 

Oplysninger, der ikke er obligatoriske at afgive for at kunne anvende Okayfood. 

2.2. Under funktionen ”PROFIL”: 

Billede af person, som profilen vedrører. 

Beskrivelse af fødevarekategorier, som du gerne vil undgå. (Funktion: ’Må    

        ikke spise’).  

Under funktionen ”DELING” 

Navn på virksomheder, som du deler din profil med. 

Eventkode på de arrangementer, som du tilmelder dig ved hjælp af Okayfood.

Navn på personer, som du deler din profil med. 

E-mail på personer, som du deler din profil med. 

Data fra Okayfood bliver registreret ved oprettelse af brugerprofil og kostprofil samt ved brug af Okayfoods delingsfunktioner. 

Hvem modtager data? 

2.3. De personer/virksomheder/organisationer/institutioner og foreninger, som du giver tilladelse til at se din kostprofil via Okayfood får adgang til de data, som du fører ind i App’en.  

2.4. Okayfood Holding Aps sælger/viderebringer ikke data fra Okayfood til personer, virksomheder eller andre tredjeparter uden brugernes specifikke og udtrykkelige samtykke. 

2.5. Okayfood Holding Aps initierer ikke på egen hånd deling af data mellem profiler eller mellem personer og virksomheder. 

Formålet med data

2.6. Okayfood Aps indsamler og opbevarer den data, som du fører ind i Okayfood-systemet ved oprettelsen og ved brug af Okayfood. 

2.7. Okayfood Aps anvender data til følgende formål: 

 • At opbygge en digital platform, der gør det både let og sikkert for brugere af Okayfood at dele information om madallergier og kostpræferencer med professionelle aktører – f.eks. hoteller, restauranter, konferencecentre, eventbureauer, cateringvirksomheder, kantiner, institutionskøkkener, skolemadsordninger o.l. 
 • At opbygge en digital platform, der gør det både let og sikkert for brugere af Okayfood at dele information om madallergier og kostpræferencer med aktører som idrætsforeninger, spejdergrupper og andre frivillige foreninger. 
 • At opbygge en digital platform, der gør det både let og sikkert for brugere af Okayfood at dele information om madallergier og kostpræferencer med ikke-professionelle aktører. F.eks. familiemedlemmer, venner, naboer o.l. 
 • At kvalitetssikre Okayfood digitale sikkerhed i forhold til opbevaring af data og tryg deling af data. 
 • At kvalitetssikre Okayfood juridisk i forhold til nuværende og kommende lovgivning vedrørende persondata i Danmark og EU. 
 • At kvalitetsudvikle Okayfood i forhold til at sikre brugerne den bedst mulige brugeroplevelse, når de anvender produkter udviklet af Okayfood Aps.
 • At kunne komme i kontakt med brugere af Okayfood i tilfælde af datalækager, tekniske nedbrud, vigtige meddelelser o.a., som kræver øjeblikkelig kontakt med brugerne.  

Hvordan sletter du data fra Okayfood? 

2.8. Du kan til enhver tid slette din profil og den data, som du opretter i Okayfood.

Sådan sletter du din kostprofil 

 1. Klik på ‘indstillinger’. 
 2. Klik på ‘slet konto.’ 
 3. Indtast fremsendte slettekode. 
 4. Bekræft sletning.

Obs! Vær opmærksom på, at ved sletning af kostprofilen fjerner du al data fra systemerne i Okayfood Holding Aps uden mulighed for gendannelse.

Hvem er dataansvarlig? 

2.9.  Okayfood Aps er dataansvarlig for de oplysninger, som brugere af Okayfood fører ind i systemet. 

 1. Rettigheder for brugerne af Okayfood

Deling af mine oplysninger

3.1. Brugere af Okayfood bestemmer selv, hvem de deler deres data i Okayfood’en med. 

3.2. Brugere af Okayfood kan til enhver tid ændre i de oplysninger, som de skriver ind i deres kostprofiler.

3.3. Brugere af Okayfood kan til enhver tid fortryde deres samtykke og med få klik fjerne alle oplysninger fra Okayfood-systemet. Ved fortrydelse af samtykke slettes kostprofilen permanent, så Okayfood Aps ikke længere har adgang til brugerens data og heller ikke kan genskabe disse. 

3.4. Brugere af Okayfood, der deler deres kostprofil via app’ens email-funktion er indforstået med, at ansvaret for de fremsendte data overgår fra Okayfood Aps til modtageren. Det betyder, at Okayfood Aps ikke længere er dataansvarlig for data, der bliver delt via app’ens email-funktion. 

3.5. Brugere af Okayfood, der deler deres kostprofil via app’ens Event-funktion giver deres samtykke til, at modtageren har mulighed for at udskrive kostprofilerne . 

3.6. Brugere af Okayfood er sikret ved, at virksomheder/organisationer, der anvender Okayfood Event har forpligtede sig til straks efter et arrangements afslutning at destruere eventuelle udskrifter af madprofiler.  

3.7. Brugere af Okayfood er sikret ved, at virksomheder/organisationer, der anvender Okayfood Event har forpligtede sig til, at de ikke har tilladelse til at trække data ud af Okayfood-systemet på nogen som helst anden måde end ved at anvende printfunktionen i Okayfood Event. 

3.8. Brugere af Okayfood er sikret ved, at virksomheder/organisationer, der anvender Okayfood Event har forpligtede sig til, at hvis Datatilsynet eller en repræsentant for Okayfood Aps ønsker dokumentation for, hvem der har haft adgang til deres kostprofiler, så kan de fremskaffe denne. Det gælder både adgang til de personlige brugeres digitale madprofiler og eventuelle udskrifter fra printfunktionen i Okayfood Event. 

     3.9.   Brugere af Okayfood kan klage til Datatilsynet, hvis de f.eks. mener, at: 

 • Okayfood Aps ikke videregiver oplysninger, som de har krav på efter reglerne om indsigt.
 • Okayfood Aps uretmæssigt har lagt oplysninger om dem ud på internettet.  
 • Okayfood Aps uretmæssigt har videregivet oplysninger om dem til en tredjepart.  

Sådan kommer du i kontakt med Datatilsynet: 

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

Telefon: 33 19 32 00.

 1. Sikkerhed

Hvordan er min data sikret hos Okayfood Aps? 

 1. Al data er krypteret. 
 2. Al data i Okayfood-systemet ligger på sikrede selvstændige servere inden for EU. 
 3. Brugere af Okayfood, som tilmelder sig arrangementer hos virksomheder, organisationer og institutioner, der anvender Okayfood Event er udover ovenstående rettigheder yderligere sikrede via de databehandlingsaftaler og sikkerhedsmæssige kontraktklausuler, som Okayfood Aps indgår med virksomheder, organisationer, institutioner og foreninger, der gør brug af Okayfood Event. 
 4. Okayfood Aps sletter automatisk inaktive brugerprofiler efter 3 år. 
 1. Ansvar

5.1. Brugere af Okayfood står selv for at skrive indholdet i App’ens kostprofiler. Derfor kan personerne bag Okayfood Aps ikke gøres ansvarlige for fejl, udeladelser og mangelfulde oplysninger, der måtte være i de kostprofiler, som brugerne opretter og deler i Okayfood. 

5.2. Personerne bag Okayfood Aps kan ikke gøres ansvarlige for allergiske reaktioner, anafylaktiske shocks, uheld, tab, skader, eller ulempe, som skyldes indholdet i de kostprofiler, som brugerne opretter og deler i Okayfood.

5.3. Personer, der modtager oplysninger via Okayfood kan ikke gøres ansvarlig for fejl, unøjagtigheder og udeladelser i de kostprofiler, som brugerne har oprettet i Okayfood’en. 

5.4. Personer, der modtager oplysninger via Okayfood kan ikke gøres ansvarlige for allergiske reaktioner, anafylaktiske shocks, uheld, tab, skader, eller ulempe, som skyldes indholdet i de kostprofiler, som brugerne opretter og deler i Okayfood.

5.5.  Virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger o.l., der anvender Okayfood Event kan ikke gøres ansvarlige for fejl, udeladelser og mangelfulde oplysninger, der måtte være i de kostprofiler, som brugerne opretter og deler i Okayfood.

5.6. Virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger o.l., der anvender Okayfood Event kan ikke gøres ansvarlige for allergiske reaktioner, anafylaktiske shocks, uheld, tab, skader, eller ulempe, som skyldes fejl, udeladelser eller mangelfulde oplysninger i de kostprofiler, som brugerne opretter og deler via Okayfood.

5.7. Brugere af Okayfood kan ikke gøres ansvarlige for systemnedbrud, skader som følge af computervirus eller driftsforstyrrelser hos virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger o.l, der anvender Okayfood Event. 

5.8. Personerne bag Okayfood Aps kan ikke gøres ansvarlig for, hvorvidt de virksomheder, organisationer, foreninger og institutioner, der samarbejder med Okayfood Aps lever op til gældende lovgivning i forhold til deklarationsoplysninger, ingredienslister, mærkningsordninger osv.

5.9. Personerne bag Okayfood Apskan ikke gøres ansvarlig for systemnedbrud, skader som følge af computervirus eller driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer.

5.10. Personerne bag Okayfood Aps kan ikke gøres ansvarlige for indhold, hvortil der henvises eller linkes fra hjemmesider, der hører under Okayfood Aps.

5.11. Personerne bag Okayfood Aps kan ikke gøres ansvarlige for indhold af indlæg, links, billeder, ytringer o.a., som brugere er afsendere på via sociale medier.  F.eks. profiler på Facebook, Twitter o.l. tjenester. 

Definitioner

 • Med ”Okayfood” menes det it-system, som brugerne af Okayfood kan bruge til at informere andre, hvis de har særlige madbehov. F.eks. hvis du er allergisk over for fødevarer, har cøliaki, ikke spiser svinekød, er laktoseintolerant eller er vegetar/veganer. 
 • Med “Kostprofil” menes den profil, som du opretter i Okayfood. 
 • Med ”Okayfood Event” menes det IT-system, som Okayfood spiller sammen med. Okayfood Event gør det nemt og sikkert for brugere af Okayfood at dele deres informationer med virksomheder/organisationer, som anvender Okayfood Event. 
 • Med ”Følsomme personoplysninger” menes den data, som brugerne fører ind i Okayfood om deres kostpræferencer og madallergier.  
 • Med ”Dataansvarlig” menes virksomheden Okayfood Aps. Som Dataansvarlig er Okayfood Aps forpligtet til at leve op til god databehandlingsskik og overholde gældende dansk ret. Især Data Databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679 af 27. april 2016, forkortet GDPR), der træder i kraft d. 25. maj 2018.
 • Med ”Udtrykkeligt samtykke” forstås din frivillige, specifikke, informerede og utvetydige accept af de brugerbetingelser, som gælder for brug af Okayfood. Du giver dit Samtykke ved at acceptere brugerbetingelserne nedenfor. 
 • Med ”Fortrydelse af samtykke” menes, at du til enhver tid kan fortryde dit samtykke og dermed nægte at acceptere brugerbetingelserne for Okayfood. Hvis du fortryder, inden du har registreret dig som bruger i Okayfood, kan du ikke anvende App’en. Hvis du fortryder efter, at du har registreret dig som bruger, kan du slette alle dine data fra Okayfood- systemet. Det betyder, at hverken du eller Okayfood Aps har adgang til eller mulighed for at gendanne dine data.